Om Hamlet Academy / Hamlet, hvem er du ?

Hamlet er ikke et skvadderhoved

Hamlet er så langt fra det usikre,
handlingslammede skvat, som han
ofte er blevet fremstillet som.

Tværtimod.

Hamlet er model for den ny tid menneske.
Den nye tids menneske bryder konventionerne, vender ryggen til faste dogmer, stiller spørgsmål og søger svar, som giver mening.

Den nye tids menneske er iagttager. Gransker fænomener i naturen, studerer menneskers adfærd og læner sig op ad antikkens naturfilosofi. Den nye tids menneske er fri i tanken og når han taler med sig selv og ligesindede. Men kommunikerer i indforståede koder, for at skjule sin viden for sine modstandere.

Den nye tids menneske er en mand,
som er optaget af at handle ud fra sin fornuft.

Han søger inspiration i kunst. Herfra foldes nye kontroversielle budskaber ud i metaforer, og allegorier. På den måde går pointerne hen over hovedet på magthavere, som nidkært vogter over den gamle verdensorden.

Han lægger vægt på retfærdighed, fælleskab og harmoni med naturen.
Han søger sine svar ved at stille spørgsmål og opstille hypoteser.
Han ved, at entydige, endegyldige svar ikke findes.

Hamlet er guide i en overgangstid.
Hamlet viser os, hvordan overvejelser, tvivl og refleksion er en grundtilstand for den ny tids mennesker. I skyggen af valgmuligheders velsignelse lurer tvivlens forbandelse. For hvad er rigtigt og hvad er forkert, når det rigtige svar ikke længere står skrevet nogen steder?

Foto fra Helsingør havn. Tegners skulptur af Herkules der i sin 2. prøvelse, kæmper mod den 12 hovede hydra. Hamlet dramaet rummer en del referencer til Herkules' udfordringer: " Skæbnen råder, og gør hver lille åre i min krop, så hård som sener hos Nemeas løve." (1. akt scene 4.)
Forskellen på de to er, at Hamlet kæmper med sin hjernekraft, hvor Herkules kæmper med sin muskelkraft.
 
 
 
Det kender vi godt.
Verden omkring os slår revner. At være i verden, mens den skaber sig om til noget vi ikke rigtig ved hvad er endnu, er et grundvilkår. Som Hamlet tager vi afsked med den gamle verden uden rigtig at vide, hvad den nye består af. De sikre svar og nemme løsningers tid er omme. Mange beslutninger tages under pres uden at vi kan være helt sikre.For der er altid nogen andre som ser tingene på en anden måde end vi selv gør.
 
Vi kommer i tvivl lige som Hamlet. Derfor er prinsen fra Kronborg Slot stadig interessant at møde og blive inspireret af.
 
Hamlet Academy  | Tlf.: +45 60141249